07130700 - Электрлі механикалық жабықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері және салалары бойынша)

Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану аналитикалық ойды қажет ететін техникалық мамандық. Мамандық бойынша студенттер электр тізбектерін түсінуге, сызбаларды салу және оқу дағдыларына, арнайы бағдарламалық өнімдерді меңгеруге және кәсіби құралдармен жұмыс істей білуге ​​үйренеді. Сонымен қатар олар электр құрылғыларының барлық негізгі алгоритмдері мен жұмыс диаграммаларын зерделейді. Бұл мамандық сұранысқа ие, жалақысы жақсы. Техник-электромеханикке жабдық пен персонал үшін материалдық және еңбек жауапкершілігі жүктеледі. «Электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу» бейіні көп салалы, сондықтан студенттер бірнеше сабақтас мамандықтарды алады. Бұл оқуды бітіргеннен кейін жұмыс табу мүмкіндігін арттырады. Мамандық бойынша оқу кезінде студенттер энергияның электромеханикалық түрленуі, электромеханикалық түрлендіргіштер жұмысының негізіндегі физикалық заңдылықтар, олардың конструкциясы, параметрлері мен жұмыс режимдері, өнімділік сипаттамалары, оларға қойылатын пайдалану талаптары, электр машиналарын жобалау және олардың даму тенденциялары бойынша белгілі бір дағдыларды меңгеру сияқты жалпы мәселелерді зерделейді.